• I. Oferta naszej maszyny dotyczy:
  • zrywania w całości odcinków lin stalowych w zakresie średnic od 20 mm do 70 mm (średnice lin powyżej 70 mm wg indywidualnych uzgodnień), celem wyznaczenia rzeczywistych sił zrywających,
  • zrywania w całości łańcuchów górniczych do 48 mm,
  • prób obciążeń cięgien, zawieszeń, elementów maszyn, konstrukcji stalowych itp. w zakresie do 5000 kN.
 • II. W zakresie usługi na zrywanie lin zapewniamy:
  • wyznaczenie rzeczywistej siły zrywającej w całości dla lin stalowych,
  • komputerowa rejestracja przebiegu wydłużenia lin Δl (mm) w funkcji rzeczywistej siły,
  • wyznaczenie współczynnika sprawności liny - η,
  • opracowanie sprawozdania z załączeniem wykresów.
 • III. Wyposażenie zrywarki:
  Maszyna wytrzymałościowa typu ZMLS-500
  • charakterystyka maszyny:
  • maksymalne obciążenie 5000 kN,
  • konstrukcja pozioma, fundamentowana.
 • W/w maszyna służy do:
  • przeprowadzania prób wytrzymałościowych lin /wyznaczanie rzeczywistych sił zrywających),
  • badań atestacyjnych lin i zawieszeń /po założeniu specjalistycznego oprzyrządowania/ tj.
   • pomiar momentu odkrętu,
   • pomiar kąta obrotu,
   • pomiar wydłużenia lin przy zmiennym obciążeniu,
   • prób wytrzymałościowych zawieszeń,
   • prób atestacyjnych cięgien linowych.
 • Sterowanie maszyny zapewnia układ komputerowy umożliwiający dodatkowo ciąłgy pomiar i rejestrację:
  • siły i wydłużenia przy zrywaniu,
  • przebiegu prób obciążeń np. zawieszeń (rejestracja: siły, wydłużenia oraz czasu),
  • przebiegu obciążeń długich cięgien linowych itp.
 • Legalizację maszyny okresowo przeprowadza Główny Urząd Miar - Warszawa, wystawiając każdorazowo świadectwo wzorcowania.
 • IV. Termin realizacji zlecenia: - w zakresie zrywania lin
  • do 1 tygodnia od daty dostarczenia odcinków lin oraz świadectw,
  • w zakresie prób obciążeń - do uzgodnienia.
animacja flash

Oferta naszej maszyny dotyczy zrywania w całości odcinków lin stalowych oraz prób obciążeń cięgien.
Zobacz szczegóły »

Zespół Rzeczoznawców Urządzeń Technicznych Autorytet sp. z o.o.
59-101 Polkowice, ul. Kopalniana 1
Polityka prywatoności
tel. 76 8471290, fax. 76 8471291
KRS: 0000108439
e-mail: autorytet@autorytet.net
Created by 2t