W 1972r decyzją ówczesnego Ministra Przemysłu Ciężkiego został powołany przy Zakładzie Doświadczalnym i uznany jako rzeczoznawcza - „Zespół Badania i Kontroli Lin”. W 1975r roku zespół ten uzyskał uprawnienia do wykonywania prac atestacyjnych oraz wydawania w tym zakresie stosownych opinii.

W okresie wielkich przemian w gospodarce (1991r), zarejestrowaliśmy firmę o nazwie Zespół Rzeczoznawców Urządzeń Technicznych „AUTORYTET” Spółka z o.o. Przechodząc wszystkie procedury, uzyskaliśmy upoważnienie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego i w 1993r rozpoczęliśmy samodzielną działalność, która jest kontynuacją działalności „Zespołu Badania i Kontroli Lin”.

Zgodnie z aktualnymi „Upoważnieniami rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego” Prezes Wyższego Urzędu Górniczego upoważnił ZRUT „AUTORYTET” do wykonywania badań i opinii w zakresie elementów górniczych wyciągów szybowych.

W zakresie wykonywania połączeń lin z uchwytami stożkowymi dla kolei linowych i wyciągów narciarskich, posiadamy również uprawnienia Transportowego Dozoru Technicznego.

Zespół nasz dysponuje w pełni wyposażonym zespołem serwisowym do montażu tzw. "zawieszeń lekkich" (z zalewanym stożkiem). Posiadamy również dobrze wyposażony kadrowo i sprzętowo zespół do badań nieniszczących.

Badania elementów górniczych wyciągów szybowych są podstawową dziedziną działalności Spółki. Mieszkając na terenie Zagłębia Miedziowego pracownicy nasi są dostępni i dyspozycyjni przez cała dobę. Nasz czas reakcji w sprawach nagłych i awaryjnych zawiera się w granicach od 0,5 do 2 godz.

Zespół Rzeczoznawców Urządzeń Technicznych „AUTORYTET” wykonuje również szereg badań w przedsiębiorstwach będących w obszarze działania Transportowego Dozoru Technicznego.

Równocześnie nadmieniamy, że jesteśmy ubezpieczeni od zdarzeń, awarii itp. do kwoty 1 500 000 zł. Ubezpieczenie, wznawiane corocznie, jest dodatkową gwarancją naszej wiarygodności.

Firmy, które nam zaufały

 • KGHM "POLSKA MIEDŹ" S.A.
 • Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A. Lubin,
 • Kopalnia Gipsu i Anhydrytu "Nowy Ląd",
 • Kopalnia Soli "Kłodawa",
 • Dla większości Kopalń Węgla Kamiennego - zrywanie lin w całości,
 • Polskie Ratownictwo Okrętowe,
 • Poszukiwania Nafty i Gazu,
 • Lasy Państwowe,
 • Kopalnie Węgla Brunatnego,
 • Polskie Liny Sosnowiec,
 • KHGM Zanam Polkowice,
 • Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków,
 • INOVA Lubin,
 • A.B.B. Warszawa,
 • Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego - Mysłowice,
 • SIEMAG TECBERG POLSKA Sp. z o.o. Katowice,
 • FASING S.A. Katowice.

animacja flash

Oferta naszej maszyny dotyczy zrywania w całości odcinków lin stalowych oraz prób obciążeń cięgien.
Zobacz szczegóły »

Zespół Rzeczoznawców Urządzeń Technicznych Autorytet sp. z o.o.
59-101 Polkowice, ul. Kopalniana 1
Polityka prywatoności
tel. 76 8471290, fax. 76 8471291
KRS: 0000108439
e-mail: autorytet@autorytet.net
Created by 2t